PREUZMI:
Katalog robofutura.pdf

Ovaj katalog realiziran je u sklopu projekta RoboFutura čiji je nositelj Udruga za robotiku „Futura” uz sudjelovanje projektnih partnera

– Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA
Grad Makarska
Osnovna škola Stjepana Ivičevića
Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje FESB

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.174.759,31 kn.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda 1.848.545,41 kn i Državnog proračuna Republike Hrvatske 326.213,89 kn.

Projektom RoboFutura jačaju se kapaciteti Udruge za robotiku „Futura” sa svrhom uvođenja i provedbe programa robotike u makarske osnovne škole, odnosno uključivanja ukupno 335 učenika, uključujući i 20 učenika s teškoćama u razvoju, kako bi se popularizirao STEM na području grada Makarske i Splitsko-dalmatinske županije. Projekt je nastao kao svojevrstan nastavak aktivnosti koje je Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA započela 2018. i 2019. godine u suradnji s prijaviteljem Udrugom „Futura” i makarskim osnovnim školama kada je radionice robotike pohađalo 110 učenika.