Partneri na projektu

Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA

Projektni partner JU Makarska razvojna agencija MARA iskustvo realizacije brojnih projekata potkrepljuje pripremom i provedbom projekata financiranih iz EU izvora. Od svog osnutka, od 2017. godine provedeno je niz projekata koje doprinose razvoju lokalne zajednice. Spektar područja projekata sufinanciranim EU i nacionalnim sredstvima je širok: razvoj kulturnih djelatnosti javnog i civilnog sektora, energetska učinkovitost, socijalna uključenost, razvoj ustanova odgoja i obrazovanja grada Makarske, kulturni, ciklo i održivi turizam, razvoj politike za mlade, razvoj politike za 54+, razvoj infrastrukture, razvoj i obnova kulturne baštine, međunarodna i prekogranična suradnja, razvoj poduzetništva… U pripremi i provedbi projekata sinergijski djeluje sa gradskim udrugama, javnim ustanovama, osnivačem, poduzetnicima. U agenciji su zaposleni ravnateljica i dva stručna suradnika.

Vizija agencije je postati vodeća institucija za razvoj grada Makarske koja respektira sustav neovisan o političkoj situaciji i trenutačnim kretanjima te koja je prepoznata kao učinkovita od strane svih dionika u zajednici.

U kontekstu projekta RoboFutura Javna ustanova Makarska razvojna agencija nositelj je elementa Upravljanje projektom te samim tim odgovorna za kvalitetnu provedbu, administriranje i vođenje projektom.

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje osnovan je 1960. godine u Splitu, te je jedan od 11 fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na fakultetu je stalno zaposleno 237 djelatnika, od čega 159 sudjeluje u nastavnom procesu. FESB danas okuplja eminentne stručnjake kako u nastavi tako i na znanstveno-istraživačkim projektima koji privlače sve veći broj studenata svake godine. Mnogi znanstvenici s FESB-a poznati su po svom znanstvenom radu kako u Hrvatskoj, tako i preko njenih granica. Oni sudjeluju u pedesetak aktualnih projekata među kojima je možda najviše pozornosti privukao akcelerator u CERN-u i traganje za Higgsovim bozonom ili tajnom Velikog praska.

Projektom RoboFutura FESB planira nabavu humanoidnog robota NAO s ciljem jačanja kapaciteta nositelja i partnera od strane znanstvene organizacije FESB, kako bi poboljšali svoje metode poučavanja. Osim toga, humanoidni robot NAO nabavlja se i u svrhu unapređenja rada s ciljanom skupinom djece s naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju. Programirani osobni asistent za nastavu, NAO pomaže nastavnicima u oživljavanju lekcija, čineći učenje zabavnijim i konkretnijim za učenike. Svaka lekcija postaje bolja kad je NAO tu da pruži ruku. Interaktivan, intuitivan i susretljiv, NAO je osmišljen kako bi privukao pažnju učenika, pridobio njihovo povjerenje i zadržao ih ulagati. NAO nema samo znanje – NAO ima osobnost, strpljenje i pozitivnost da potaknu studente da se usredotoče i nastave pokušavati.

Grad Makarska

Projektni partner Grad Makarska jedinica je lokalne samouprave, te Gradska uprava broji oko 64 zaposlenika i svoje iskustvo realizacije brojnih projekata slične ili veće vrijednosti potkrepljuje sljedećim referentnim projektima sufinanciranim EU sredstvima: IPA IIIA, EFRR, ESF, INTERREG ADRION, FEAD, Europa za građane te nacionalnim sredstvima.

Grad Makarska, u svojstvu Osnivača škole partnera i vlasnika škole bit će nositelj Elementa 2: organizacije trajnog postava prostora za robotiku. Osim toga što se radi o osnivaču i vlasniku škole, važna činjenica kod definiranja uloge partnera Grada Makarske je i vrijednost same nabave adaptacije prostora. Grad Makarska raspolaže educiranim, iskusnim kapacitetima, osobito iz područja javne nabave. Osim provedbe postupka javne nabave i ugovaranja sa izvođačem, Grad Makarska pratit će građevinske radove, angažirati stručni nazor te voditi računa da se isti odvijaju skladno ugovorenim obvezama i Zakonu o gradnji, kao i EU proceduri sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Osnovna škola Stjepana Ivičevića

Osnovna škola Stjepana Ivičevića do 1995. je djelovala pod imenom ,Vid Mihaljević” kada mijenja ime u Osnovna škola Stjepana Ivičevića. Broji 695 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela. Osnovna škola Stjepana Ivičevića poznata je kao škola bez arhitektonskih barijera, a iz godine u godinu kontinuirano se radi na  poboljšanju uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju. Osnovna škola Stjepana Ivičevića prve programe robotike provela je 2018. upravo u izvođenju Udruge za robotiku Futura, a u organizaciji partnera JU MARA. Škola posjeduje skromnu opremu i kapacitete za izvođenje programa robotike, te je upravo stoga partnerstvo za vodećom Udrugom za robotiku Futurom u SDŽ ključno kod realizacije ovog projekta.Osnovna škola Stjepana Ivičevića kao partner na projektu bit će zadužena za osiguravanje prostora i uvjeta za rad s korisnicima (učenicima), a poslije I za aktivno uključivanje svih dionika u lokalnoj zajednici, s fokusom na djecu i mlade.

Partneri na projektu
KONTAKT
Tolanac 67
21216 Kaštel Stari, Hrvatska
+385 98 9285 262
info@udruga-futura.hrgoran.samardzic85@gmail.com

Projektu RoboFutura odobreno 2.2 milijuna kuna...

Projektom RoboFutura, vođenjem programa robotike u makarske osnovne škole učenici, njih 255 će se...
Read more

Europski tjedan robotike

Europski tjedan robotike se organizira već 11 godinu zaredom u cijeloj Europi. U Hrvatskoj zadnjih...
Read more

Radionice za učenike/ce

Udruga za Robotiku „Futura“ u tijeku je provedbe projekta RoboFutura koji se sufinancira sredstvima...
Read more

Kako to izgleda na radionicama?

Pogledajte u kakvom okruženju učimo nove vještine i pritom se zabavljamo. Video s radionica za...
Read more

Nastavljamo s edukativnim radionicama iz...

U Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića u Makarskoj na radionicama su sudjelovali učenici 6.razreda....
Read more

Radionice robotike oduševljavaju učenike u...

IZ MEDIJA: Makarska Danas (makarska-danas.com)
Read more
PITANJA?

Imate pitanja?Kontaktirajte nas

    Skip to content