Digitalna pristupačnost

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Udruga za robotiku Futura osigurala je pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice projekta RoboFutura na adresi www.robofutura.eu.

PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Izbornik za prilagodbu pristupačnosti dostupan je u u desnom kutu mrežne stranice i lako je uočljiv. Odabirom pojedinih opcija dodatno se poboljšava korištenje stranice u skladu sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice www.robofutura.eu usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Pojedine slike nemaju tekstualni opis (alt).
Pojedine PDF datoteke
nisu u potpunosti prilagođene ili su nastale skeniranjem dokumenata i kao takve nisu pristupačne jer nisu prilagođene čitačima ekrana.
Stranice nemaju čitač teksta.

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Udruga za robotiku Futura će provesti mjere za usklađivanje nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti pripremljena je 19. kolovoza 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo autor i administrator mrežne stranice GOOD IDEA, Obrt za IT usluge i metode testiranja pristupačnosti uz korištenje alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.robofutura.eu korisnici mogu uputiti:

e-poštom: info@udruga-futura.hr
telefonom: +385 98 9285 262
na adresu: Tolanac 67 21216 Kaštel Stari, Hrvatska

INSPEKCIJSKI NADZOR

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr ili putem info-telefona za digitalnu pristupačnost +385 1 2099 120.

KONTAKT PODACI

Tolanac 67
21216 Kaštel Stari, Hrvatska
+385 98 9285 262+385 98 902 2469

goran.samardzic85@gmail.comivan.andrijasevic1@gmail.com

Pratite nas

Skip to content